Stichting Sectie M

Sectie M heeft in het kader van de Milieueffectrapportage en het Voorontwerp Bestemmingsplan een alternatief voor de aanleg van de oostelijke randweg opgesteld. Het gaat in essentie om een verbetering van de huidige doorgaande route, waarbij een aantal knelpunten op die route wordt weggenomen.  Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een tunnel onder het kruispunt Kennedylaan-Terborgseweg. Het doorgaande verkeer sluit via de tunnel onder het spoor aan op de Havenstraat en de Bedrijvenweg richting A18.  Dit ‘nulplus-alternatief’ is in opdracht van Sectie M ontwikkeld door stedebouwkundig ingenieur  F.J.M Harbers van Bureau voor ruimtelijke ordening HSRO uit Afferden. Het alternatief werd door de Commissie MER in haar rapport aan de gemeente als ‘een volwaardig alternatief en mogelijk een betere oplossing’ aangemerkt. De gemeente heeft een serieus onderzoek naar het nulplusalternatief altijd afgewezen.