Stichting Sectie M

Stichting Sectie M tot behoud van landschapspark De Vinkenburg (kortweg: Sectie M) is in 2007 bij notariële akte opgericht. Doel van de stichting is:

-het gebied aan de oostkant van Doetinchem als waardevol Achterhoeks landschap te behouden;

-samen met natuur- en milieuorganisaties de belangstelling voor de natuur in het gebied te vergroten;

-de recreatieve functie in het gebied op een verantwoorde manier te versterken, met behoud van de waardevolle cultuurhistorische elementen in het landschap;

-het verzet tegen de plannen voor de aanleg van de oostelijke randweg te bundelen en te ondersteunen.