Stichting Sectie M

Sectie M. Zo wordt op de kadastrale kaart van Doetinchem uit 1832 het buitengebied ten oosten van de stad aangeduid: ‘Sectie M, den Vinkenburg’. Het gebied ligt in de hoek Zuivelweg, Varsseveldseweg, Ellegoorsestraat en Rekhemseweg. Het is een authentiek Achterhoeks landschap, met bouwland, weilanden, oude boerderijen, een es, houtwallen, bomengroepen, waterlopen en een hagenstelsel. Een vrij toegankelijk gebied, waar je makkelijk inloopt en meteen de rust en de ruimte van de natuur beleeft.  In het gebied ligt het staatsnatuurmonument ‘de Zumpe’, een moerasachtig natuurgebied met een bijzondere flora en fauna.

De Stichting ‘Sectie M’ (officieel: Sectie M, stichting tot behoud van het landschapspark de Vinkenburg) is in 2007 opgericht om dit cultuurhistorisch waardevolle gebied voor de gemeenschap behouden. Sectie M verzet zich daarom tegen de plannen voor de aanleg van een oostelijke randweg door het gebied. Die weg sluit het gebied af, verstoort de rust, maakt veel van het landschap kapot en lost niets op. Niet doen, vindt Sectie M, nergens voor nodig.

Klik hier voor de kaart van het gebied

Klik hier voor de kaart ontwerp bestemmingsplan

Klik hier voor het tracé van de oostelijke randweg