Stichting Sectie M

Sectie M is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting ontvangt geen gemeentelijke of provinciale subsidies, maar is afhankelijk van de donaties van een groot aantal sympathisanten, verenigd in ‘Vrienden van den Vinkenburg’.  Jaarlijks legt de penningmeester het financieel jaarverslag en het onafhankelijke accountantsrapport voor aan de ‘Vrienden’. Stichting Sectie M is door de belastingdienst aangemerkt als een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk belang zonder winstoogmerk en heeft een ANBI-vergunning (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Giften en donaties aan de stichting zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.

Het bankrekeningnummer van Sectie M is 9707.62.348