Stichting Sectie M

De gemeente Doetinchem heeft het Ontwerp Bestemmingsplan voor de oostelijke randweg ter inzage gelegd. Sectie M heeft met verbazing geconstateerd dat de gemeente opnieuw concludeert dat de oostelijke randweg ‘de beste oplossing is voor de verkeerssituatie op de route Varsseveldseweg-Kennedylaan-Terborgseweg’.  De door Sectie M en andere organisaties voorgestelde alternatieven worden op basis van niet onderbouwde en deels ook onjuiste aannames afgeserveerd. Sectie M handhaaft in haar zienswijze haar kritiek op het ontwerpbestemmingsplan, net als op het Milieueffectrapport en het Voorontwerp Bestemmingsplan. “Een overbodige, mens- en milieuonvriendelijke, ingewikkelde en kostbare oplossing voor een niet bestaand probleem”, aldus Sectie M.

Klik hier voor het Ontwerp Bestemmingsplan 

Klik hier voor de reactie van Sectie M (‘Zienswijze’).

Klik hier voor het MER-rapport

Klik hier voor de reactie van Sectie M  (‘Zienswijze’)