Stichting Sectie M
Sectie M heeft een onafhankelijk stedenbouwkundig adviesbureau op-dracht gegeven om op basis  van het definitieve bestemmingsplan een zorgvuldige raming van de werkelijke kosten van de oostelijke randweg te maken. De uitkomst daarvan is, dat deze weg in de laagste raming 33 miljoen euro (39 miljoen euro incl. btw) gaat kosten, in de hogere en meer reële raming zelfs 44 miljoen euro (52 miljoen euro incl. btw). Het verschil tussen beide ramingen zit met name in de complexiteit van de aanleg van de tunnel, waarover nog veel onduidelijk-heid is: diepte, fundering, waterbeheersing enz. In de hogere (meest reële) raming zijn de tunnelkosten 25 miljoen. De cijfers zijn gebaseerd op de standaard kengetallen, die voor infrastructurele projecten worden gehanteerd; Arcadis hanteert voor de raming van de gemeente dezelfde kengetallen.

Sectie M heeft die raming laten maken, omdat wij vinden dat in het kader van de bezuinigingen de discussie over de aanleg van de randweg op basis van de werkelijke cijfers moet worden gevoerd en niet op een strategisch handige globale schatting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik hier voor kostenraming

klik hier voor de toelichting op de kostenraming