Stichting Sectie M

Sectie M heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een serie van acht advertenties  onder de titel ‘Een heel raar plan’ geplaatst. Daarin zijn de voornaamste argumenten tegen de oostelijke randweg vastgelegd.


Download een van de 8 advertenties: