Stichting Sectie M

‘Sectie M Den Vinkenburg’, gelegen aan de oostrand van Doetinchem en grenzend aan de stad, is een authentiek Achterhoeks landschap met grote cultuurhistorische waarde. Veel boerderijen met waardevolle oude namen (den Vinkenborg, de Kleine Holte, Haafs, den Olaf en Vels), omringd door akkers, weilanden, een es, bomengroepen en oude lanen, hagen en wallen , rivierduinen en een slotenstelsel.  Een deel van het gebied is aangewezen tot staatsnatuurmonument en beschermd gebied (de Zumpe). Een ander deel is door de gemeente bestemd tot ‘nieuwe natuur’.

Klik hier voor de brochure van Sectie M

Klik  hier voor het cultuurhistorisch onderzoek oostelijke randweg

Klik hier voor de brochure over de Zumpe